Zu Ihrer Landesversion wechseln

INT

Zu Ihrer Landesversion wechseln

INT
Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna

Rozwój przedsiębiorstwa oraz odpowiedzialność społeczna, którą ponosimy jako pracodawca, próbujemy pogodzić od początku z działalnością naszego przedsiębiorstwa. Odpowiedzialność społeczną rozumiemy jako zobowiązanie do postępowania etycznego we wszystkich obszarach naszej działalności. Od projektowania produktów, przez ekologiczną produkcję, gospodarkę odpadami zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, komfortowe i zdrowe środowisko pracy dla naszych pracowników, po socjalne zaangażowanie.

Zrównoważony rozwój

Dążymy do odpowiedzialnego i racjonalnego wykorzystywania potencjału środowiska oraz dostępnych zasobów energetycznych. Dzięki rozwojowi efektywnych procesów nasz proces produkcji stale się zmienia, dzięki czemu możemy rozwijać produkcję przyjazną dla środowiska.
Zrównoważony rozwój
Dbałość o naszych pracowników

Dbałość o naszych pracowników

Przykładamy dużą wagę do komfortowego środowiska pracy, transparentnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz rozwoju naszych pracowników. Wspólnie rozwijamy nasze przedsiębiorstwo dzięki pozytywnej energii, kulturze wzajemnego respektowania się, efektywnej współpracy i odpowiedzialnego postępowania.

Sponsorzy i darowizny

Wspieramy działalność dużych i małych stowarzyszeń, klubów, instytucji, organizacji, wspólnot i pojedynczych osób w obszarze kultury, sportu, edukacji i pomocy humanitarnej.
Sponsorzy i darowizny
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Ważnym elementem odpowiedzialności społecznej firmy CS-CONT jest oferowanie rehabilitacji zawodowej, kształcenia i zatrudnienia osobom niepełnosprawnym oraz innym osobom, które mają trudności ze znalezieniem miejsca pracy.

Praca z młodzieżą

W firmie CS-CONT działamy z myślą o przyszłych pokoleniach. Dlatego inwestujemy nie tylko w zrównoważone prowadzenie firmy, ale wspieramy również aktywnie rozwój naszej młodzieży. Czynimy to poprzez wieloletnie tradycje, jak np. wsparcie w postaci stypendiów, praktyk szkolnych i studenckich, pracy wakacyjnej oraz współpracy ze szkołami i uniwersytetami oraz poprzez aktywne wspieranie zawodów technicznych.
Praca z młodzieżą