Zu Ihrer Landesversion wechseln

INT

Zu Ihrer Landesversion wechseln

INT
Sociální odpovědnost

Sociální odpovědnost

Od začátku se pokoušíme dosáhnout souznění mezi rozvojem společnosti a sociální odpovědností, kterou neseme jako zaměstnavatel. Sociální odpovědnost pokládáme za závazek etického působení ve všech oblastech naší činnosti. Sahá od vývoje produktů a výroby šetrné k životnímu prostředí, přes ekologické odpadové hospodářství a příjemné a zdravé pracovní prostředí pro naše zaměstnance, až po sociální angažovanost.

Trvale udržitelný rozvoj

Snažíme se o odpovědný a racionální přístup k životnímu prostředí a k využívání dostupných zdrojů energie. Díky rozvoji kvalitních procesů neustále upravujeme náš výrobní proces, abychom mohli prosazovat výrobu šetrnou k životnímu prostředí.
Trvale udržitelný rozvoj
Péče o naše zaměstnance

Péče o naše zaměstnance

Klademe důraz na příjemné pracovní prostředí, transparentní systém interní komunikace a na růst a rozvoj našich zaměstnanců. Společně budujeme podnik pomocí pozitivní energie, kultury vzájemného respektu, efektivní spolupráce a odpovědného přístupu k práci.

Sponzorství a dary

Podporujeme aktivity velkých i malých sdružení, spolků, institucí, společností a jednotlivců v oblasti kultury, sportu, vzdělání a humanitárních aktivit.
Sponzorství a dary
Zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením

Zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením

Nedílnou součástí společenské odpovědnosti společnosti CS-CONT je zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Práce s mládeží

Ve společnosti CS-CONT pracujeme s ohledem na budoucí generace. Proto investujeme nejen do udržitelného řízení podniku, ale také aktivně podporujeme rozvoj našich mladých lidí. Dosahujeme toho způsobem, který má u nás dlouhou tradici, jako je podpora stipendií, školních a studijních praxí a prázdninových brigád, ale i spoluprací se školami a univerzitami a aktivní propagací technických profesí.
Práce s mládeží