Zu Ihrer Landesversion wechseln

INT

Zu Ihrer Landesversion wechseln

INT

Tiráž

Tato webová stránka má výhradně informativní charakter.
Na základě informací uvedených na této webové stránce nelze uplatňovat žádné právní nároky.

Vlastník média/vydavatel koncernových webových stránek

CS-CONT s.r.o.
Nerudova 438, 793 76 Zlaté Hory
Výrobní závod skupiny CONTAINEX

Tel.: +420 584 487 427, +420 584 487 402, +420 584 487 411
E-mail[email protected]

Číslo společnosti v obchodním rejstříku :
258 70 599
Daňové číslo:
CZ 258 70 599
Okresní soud: 
Ostrava 
Adresa:
Nerudova 438, 793 76 Zlaté Hory